Infektionssjukdomar hos hundar

Infektionssjukdomar hos hundar kan vara allvarliga och påverka deras hälsa och välmående. Dessa sjukdomar orsakas av olika mikroorganismer som virus, bakterier eller svampar och kan spridas genom direktkontakt, luftburna droppar eller insektsbett. Symptomen kan variera beroende på vilken typ av infektion det är, men vanliga tecken inkluderar feber, trötthet, aptitlöshet, hosta, kräkningar och diarré.


Några vanliga infektionssjukdomar hos hundar inkluderar:

Parvovirusinfektion

En allvarlig sjukdom som påverkar hundens mag-tarmkanal och kan leda till livshotande uttorkning och svaghet. Hundar smittas oftast genom kontakt med förorenade ytor eller avföring från smittade hundar. Symptomen inkluderar kraftig kräkning, blodig diarré, slöhet och aptitlöshet. Om du misstänker att din hund har drabbats av parvovirusinfektion, kontakta genast din veterinär för omedelbar vård och behandling, eftersom denna sjukdom kan vara dödlig om den inte behandlas i tid.

 • Symptom: Kräkningar, diarré, aptitlöshet, svaghet.
 • Förebyggande: Vaccination, undvik smittade områden.
 • Behandling: Veterinärvård, vätskeersättning, antibiotika vid sekundära infektioner.

Coronavirusinfektion

Ger liknande symtom som parvovirusinfektion och påverkar också mag-tarmkanalen. Hundar kan bli smittade genom direktkontakt med smittade hundar eller genom att äta förorenad mat eller vatten. Symptomen inkluderar kräkningar, diarré och buksmärtor. Om din hund visar tecken på coronavirusinfektion, kontakta din veterinär för rådgivning om behandling och hur du kan stödja din hunds återhämtning.

 • Symptom: Trötthet, nedsatt aptit, hosta, nysningar, rinnande nos och ögon, kräkningar, diarré, andningsbesvär.
 • Förebyggande: Vaccination, god hygien, Undvik smittade hundar.
 • Behandling: Det finns ingen specifik behandling för Coronavirusinfektion, så stödjande vård är viktigt. e din hund tillräckligt med vatten för att undvika uttorkning. Kontakta alltid din veterinär om din hund visar symptom på sjukdomen för att få råd om hur du ska fortsätta.

Kennelhosta

En smittsam luftvägsinfektion som orsakas av flera olika virus och bakterier. Smittan sprids lätt i miljöer där hundar samlas tillsammans, som kennlar och hundparker. Symptomen inkluderar ihållande hosta, nysningar och feber. Om din hund drabbas av kennelhosta, isolera dem från andra hundar och kontakta din veterinär för lämplig behandling och rådgivning om hur du kan hjälpa din hund att återhämta sig.

 • Symptom: Hosta, nysningar, rinnande nos, feber.
 • Förebyggande: Vaccination, undvik överfyllda platser med hundar.
 • Behandling: Symptomatisk behandling, antibiotika vid bakteriell infektion.

Borrelia-infektion (Lyme-sjukdom)

Överförs genom fästingbett och kan orsaka symtom som hälta, feber och trötthet. Om sjukdomen inte behandlas i tid kan den påverka hundens leder, njurar och nervsystem. Om du hittar en fästing på din hund, ta bort den så snabbt som möjligt med en fästingborttagare och övervaka din hunds hälsa. Om din hund visar tecken på borrelia-infektion, kontakta din veterinär för diagnostisering och lämplig behandling.

 • Symptom: Hälta, feber, nedsatt aptit, trötthet.
 • Förebyggande: Fästingförebyggande medel, undvik fästingrika områden.
 • Behandling: Antibiotika, smärtlindring.

Leptospiros

En bakteriell infektion som kan påverka levern och njurarna. Hundar blir oftast smittade genom att dricka vatten som är förorenat av urin från smittade djur, som råttor. Symptomen inkluderar feber, aptitlöshet, kräkningar och ikterus. Om du misstänker att din hund kan ha smittats med leptospiros, kontakta din veterinär för diagnos och behandling så snart som möjligt. 

Viktigt: Leptospiros kan vara farligt för människor också, så vid misstanke om infektion hos din hund, kontakta omedelbart din veterinär för råd och behandling.

 • Symptom: Feber, frossa, muskelvärk och stelhet, minskad aptit och viktminskning, nedsatt energi och trötthet, kräkningar och diarré, gulaktiga slemhinnor och ögonvitor, ökad törst och urineringsfrekvens.
 • Förebyggande: Vaccination, undvik stillastående vatten.
 • Behandling: Tidig diagnos är viktig för att påbörja adekvat behandling, användning av antibiotika för att bekämpa bakterieinfektionen, stödjande vård såsom vätskeersättning vid behov.

Ringorm

En svampinfektion som kan orsaka håravfall och hudutslag. Ringorm smittar lätt från hund till hund och kan även överföras till människor. Om du misstänker att din hund har ringorm, kontakta din veterinär för diagnostisering och rådgivning om behandling och hur du kan förhindra smittspridning till andra hundar och människor.

 • Symptom: Röda, kliande fläckar på huden, håravfall.
 • Förebyggande: Undvik kontakt med smittade djur, bra hygien
 • Behandling: Topiska antifungala medel, systemiska mediciner vid svåra fall.
 •  

  Rabies

  Rabies, även kallat hundskräck, är en allvarlig och dödlig virussjukdom som överförs via saliv från infekterade djur, inklusive hundar. Det påverkar nervsystemet och kan leda till aggressivt beteende, förlamning och död. Vaccination är det bästa sättet att skydda din hund mot rabies.

  • Symptom: Aggressivt beteende, salivering, svårighet att svälja.
  • Förebyggande: Vaccination, undvik vilda djur.
  • Behandling: Ingen bot, tidig vaccination är nyckeln.


  För att förebygga infektionssjukdomar hos din hund är det viktigt att
  hålla dem vaccinerade enligt rekommendationer från veterinären. Undvik även kontakt med sjuka hundar och försök hålla din hunds miljö ren och hygienisk. Om du upptäcker några tecken på sjukdom hos din hund, tveka inte att kontakta din veterinär för rådgivning och behandling. Att vara uppmärksam på din hunds hälsa och agera snabbt vid eventuella tecken på sjukdom kan hjälpa till att säkerställa att din bästa vän får rätt vård och stöd för att bekämpa infektionssjukdomar.